Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

MÁY BƠM NƯỚC HITACHI

BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC HITACHI JAPAN, GỒM BƠM TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP VÀ BƠM HÚT GIẾNG SÂU. ĐẶC BIỆT BƠM NƯỚC HITACHI CÓ BIẾN TÂN INVERTER TIẾT KIỆM ĐIỆN MÀ CÁC HÃNG MÁY BƠM KHÁC KHÔNG CÓ.
MÁY BƠM NƯỚC HITACHI


qev1419393153 copyBơm hút giếng sâu Hitachi DT-P300XPJ-SPV-MGN 300W
9.180.000
bom nuoc tu dong hitachi wm pgx spv inverterBơm tự động vuông inverter Hitachi WM-P400GX2-SPV-WH 400W
15.750.000
bom nuoc tu dong hitachi wm pgx spv inverterBơm tự động vuông inverter Hitachi WM-P750GX2-SPV-WH 1HP
19.800.000
small gpi1411963810Bơm tự động tròn Hitachi WT-P100GX2-SPV-MGN 100W
4.680.000
small gpi1411963810Bơm tự động tròn Hitachi WT-P150GX2-SPV-MGN 150W
5.130.000
small gpi1411963810Bơm tự động tròn Hitachi WT-P200GX2-SPV-MGN 200W
5.715.000
small gpi1411963810Bơm tự động tròn Hitachi WT-P250GX2-SPV-MGN 250W
6.300.000
small gpi1411963810Bơm tự động tròn Hitachi WT-P300GX2-SPV-MGN 300W
6.930.000
small gpi1411963810Bơm tự động tròn Hitachi WT-P350GX2-SPV-MGN 350W
7.380.000
small gpi1411963810Bơm tự động tròn Hitachi WT-P400GX2-SPV-MGN
11.250.000
537951877413 copyBơm tự động vuông Hitachi WM-P150GX2-SPV-WH 150W
4.815.000
537951877413 copyBơm tự động vuông Hitachi WM-P200GX2-SPV-WH 200W
5.580.000
537951877413 copyBơm tự động vuông Hitachi WM-P300GX2-SPV-WH 300W
6.840.000